Keď ma šikovali cez Radvaň

1.
Keď ma šikovali cez Radvaň – Bystricu,
tak mi otvárali hajdúsi temnicu.

2.
Hajdúsi temnicu, háreštanti hárešt,
vitaj brat kamarát, sadaj si medzi nás.

3.
Keď ma uvidela dozorcova pani,
čo si robiu Janík, že si za mrežami.

4.
Čože som porobiu, zabiu som človeka,
tak ma odsúdili na pou treťa roka.

5.
Na pou treťa roka aj na dva mesiace,
Jaj, Bože, prebože, moje srdce plače.