Katarinka čiernooka

Terchová

1.
[:Katarinka čiernooka,:]
[:nesedavaj u potoka.:]

2.
[:Ide voda, zeberiete ťa,:]
[:Katarínka, škoda je ťa.:]

3.
[:Škoda je ťa, i tvej krásy,:]
[:Katarínka šikovná si.:]