Ja veru, medveďku

1.
Ja veru, medveďku, vráť mi tú ovečku,
[:čo si mi ju zobral v zelenom hájičku.:]

2.
Už som dobačoval, už som dovalašil,
[:už ovečky nemám, všetky som ja stratil.:]

3.
Keď sebe zaspievam, až sa hory trasú,
[:medveď sa ma bojí, ovce sa mi pasú.:]