Už je zima

1.
Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať,
[:hľaďte už nám začína potôčik zamŕzať.:]

2.
Už je zima. už je tu, sánky dolu z klinka
[:ubehne nám nejedna veselá hodinka.:]