Chodzilo dzivčatko kolo źimnej vody

1.
Chodzilo dzivčatko kolo źimnej vody,
[:čekalo šuhaja, čekalo šuhaja,
kedy pridze z vojny.:]

2.
Neboj śe dzivčatko šak śe ci navracim,
[:od veľkej radosci, od veľkej radosci
śerco ci poskoči.:]

3.
Vera poskočilo śerco i dušička,
[:vidzela na koňu, vidzela na koňu
svojeho Janička.:]