Ej, selečko, selečko

Rusínska

1.
Ej, selečko, selečko, prekrasne selečko,
ej, keby ne kamiňa, bylo by mistečko.

2.
Ej, toto naše selečko na bilo zacvilo,
ej, keby mene za nim serce nebolilo.

3.
Ej, serce nebolilo, očka neplakali,
ej, čom ste ňa mamičko, čom ste ňa vydali.

4.
Oj, mamičko, mamičko, jednu ste ňa mali,
i tak ste ňa na druhe selečko vydali.

5.
Ej, na druhe selečko, na druhu dedinu,
ej, žebym nechodila do vas na hostinu.

6.
Ej, ja druhu dedinu bars lehoňko prejdu,
aj, a ku vam, mamičko, na hostinu pridu.