Ej, chcela ja ce, chcela

Zemplín

1.
Ej, chcela ja ce, chcela, pokľam ce znala,
ej, teras ce dobre znam, ta za tobu ňezbam,
hoja, hoja, hoja, hoj, ta za tobu ňezbam.

2.
Ej, budu hudci hrac, ňit še co radovac,
ej, ňemam tu frajira, ňebudu tancovac,
hoja, hoja, hoja, hoj, ňebudu tancovac.

3.
Ej, frajir mi vojačok, a ja sebe paňi,
ej, ľubuju koho chcu, ňichto mi ňebraňi,
hoja, hoja, hoja, hoj, ňichto mi ňebraňi.

4.
Ej, šerco, mojo, šerco, s kameňa, zo skali,
ej, čom še mi ňepukaš, na falati mali,
hoja, hoja, hoja, hoj, na falati mali.