Milovala som edního mládenca

Gemer

1.
Milovala som edního mládenca,
nemôžem ho vypustiť z môjho srdca,
tak mi je on v mojom srdci hlboko,
ako nebo je od zemi vysoko.

2.
Vynšlo diovša s predo dverí na ulic,
a vyzerá skade jej má milý prísť,
ši z pravýho a ši z ľavyho bôšku,
podaj že mi, milý môj, pravú rúšku.

3.
A ja tebe pravú rúšku nepodám,
lebo sa ja s tebou rozlušovať mám,
koť rozlúšiť, rozlúšmo sa obaja,
veď ty budeš viac banovať ako ja.

4.
Ach, mamiška moja dobrá, de ste mi,
pomôžte mi v tomto mojom súžení,
poraďtee mi šo ja smutná robiť mám,
ši sa ja len do tej vody hodiť mám.