Šo sa stalo u richtárov vo dvore

Gemer

1.
Šo sa stalo [:u richtárov vo dvore,:]
trhá ďiovša [:bielu ružu v zahrade,:]
dajže mi ty, Anička, z tej ružišky edon puk,
šo mi bude [:na nedeľu za klobúk.:]

2.
A ja by ti [:z tej ružišky aj dala,:]
ale ja viem, [:že ja budem len sama:]
a ty pôjdeš na vojnu za dva rôšky bojovať
a ja budem [:len za tebou banovať.:]