Šo sa stalo tej noci, v tej klenovskej ulici

Gemer

1.
Šo sa stalo tej noci, v tej klenovskej ulici,
zastavili štyri koše, tí klenovskí mládenci.

2.
A ten piaty nemohli, pán richtá im zatrhli,
v ňom sa viezla jeho dcéra s falošnýma mládenci.

3.
Kto je tomu prišina, otec, mati, rodina,
že ju oni vychvaľujú, že je dcéra poctivá.