Ej, hora, hora

Trenčiansko

1.
Ej, hora, hora, hora zelená,
[:zabili Janka miesto jeleňa.:]

2.
Nebol to jeleň, lež bola srna,
[:čakaj ma, milá, tri roky zplna.:]

3.
Ja by čakala a nevyčkala,
[:ty by si umrel, ja by zostala.:]

4.
Sova na dube žalostne ďube,
[:Pánboh milý vie, čie dievča bude.:]