Tam od města Stříbra

Sulislav u Stříbra

1.
Tam od města Stříbra řeka Míza teče, mezi skalami se hrdě k Plzni vleče.
O jednu se skálu statně opírá, ach, tam je ta překrásná Vráňová.

2.
Na skále vesnička, uprostřed kaplička, slunce na ni svítí, ona se jen třpytí
a v ní zbožný Čech se často modlívá, ach, tam je ta překrásná Vráňová.

3.
Kde na všechny svatý slyšet dudy hráti a tu mladou chasu trochu vejskávati,
švarný hoch si dívku k tanci vyvolá, ach, tam je ta nešťastná Vráňová.

4.
Tam, kde česká matka svoje dítky vleče, kolem české školy slza z očí teče.
Když je k schulvereinské škole vodívá, ach, tam je ta nešťastná Vráňová.

5.
Tam, kde věrný Čech se tkalcovině učí a na bídném stavu svoje tělo mučí,
a tak velmi trpce chléb svůj dobývá, ach, tam je ta nešťastná Vráňová.

6.
Cos zavinil, Čechu, že nemáš oddechu, cizotou jsi mučen, břímě nésti nucen?
K čemu tě ten bídný stav tvůj vyvolá, ach, tam je ta nešťastná Vráňová.

7.
Vlastenče náš milý, svatý Václave, pohlédni laskavě na krajany své
a vypros nám milost někde, proboha, ať nám nezhyne česká Vráňová.