Konopa, konopa, zelená konopa

1.
Konopa, konopa, zelená konopa,
na tie naše dvierka nikto nezaklopa.
Hej, Dunaj, mine vize daj zeze, rezedu
naj mine vize rize.

2.
Nikto nezaklopa, ani nezavolá,
ani sa nespýta, či je dievča doma.
Hej, Dunaj, mine vize daj zeze, rezedu
naj mine vize rize.

3.
Doma som ja, doma, doma ma hľadajte,
a tie naše dvierka sticha zatvárajte.
Hej, Dunaj, mine vize daj zeze, rezedu
naj mine vize rize.