Pýtav si si môj najmilší

1.
Pýtav si si môj najmilší z ruži púčok,
ja som ti ho založila za klobúčok,
za klobúčok, k pravej strane,
nak to naše miluvania neprestane.

2.
Milo sme sa, môj najmilší, zhovárali,
keď sme spolu na lavičky sedávali,
sedávali v ednom páre,
ako tie dve holubičky na konáre.

3.
A keď listi opadali za jeseni,
odletev si, môj holúbok, už ťa neni,
škoda Bože miluvania,
keď netrvá ľúbosť prvá do skonania.