Ej, na vrchu, na holi

1.
Ej, na vrchu, na holi,
pod ním sedí diouča,
pod ním sedí diouča vo velikom žiali .

2.
A vy skaly, skaly, vy vysokie skaly,
či ste mi milýho,
či ste mi milýho dade nevideli.

3.
Ej, videli, videli, ale nie živího,
tam ho máš pod skalou,
tam ho máš pod skalou, ale zabitího.