Sejú mak naopak

Hrochoť

1.
Sejú mak naopak, ej, konope na líce.
[:Ňebou som pri milej, ej, ako na turíce.:]

2.
Voda most, voda most, ej, voda mosti brala.
[:Ňebou som pri milej, ej, už mi odkázala.:]