Smutná noc, tmavá noc

Sirote

1,
Smutná noc, tmavá noc,
ked neni mesíčka,
[:ešče je smutnejšia
svadba bez tatíčka.:]

2.
Smutná noc, tmavá noc,
ked neni denničky,
[:ešče je smutnejšja
svadba bez mamičky.:]

3.
Na mojéj mamice
štyry fúry hliny,
[:vyrôstel mi na nich
rozmarín zelený.:]

4.
Dobre je vám, manko,
na Starém cinteri,
[:ale mne je beda
pri cudzém chlapovi.:]

5.
Vám na tem cintery
ftáčky prespevujú,
[:ale mne v tem dvore
strely preletujú.:]