Na Dunaju šati prala

Raslavice, Šariš

1.
Na Dunaju šati prala ,
hore, dolu popatrala,
spatrela mileho na koňu,
jak un maširoval na vojnu.

2.
Nekazal jej šatečki prac,
nekazal jej rozkrucovac,
aľe ona vžala, rozkrucila,
našla še tam prava ručka bila.

3.
Na tej ručke zlati persceň,
na persceňu mar-mar kameň,
a na tim kameňu šivi kuň,
a na nim preľubi frajir muj.