Zahrajce mi muzikanci, aľe šumňe

Raslavice, Šariš

Zahrajce mi muzikanci, aľe šumňe,
naj mojemu frajirovi šerco pukňe,
[:naj šebe rozmišľi ešči raz,
čo on mi šľuboval (prišahal) šizem raz.:]

2.
Jak un mi prišahal pri oblačku,
jak ochabjal svoju druhu frajirečku ,
[:naj sebe rozmišli ešči raz,
bo ja jeho ľubovala šidzem raz.:]

3.
Un na toto prišahaňe zapomina,
druhu sebe vežňe mňe zochabja,
[:ked bere, naj bere, šak to ňič,
šak un z ňu ňebudze dluho žic.:]

4.
Išla ja na vodu, prez jareček,
špival tam prežalostňe jeden ftaček,
[:išla ja ku ňemu, hutorel mi,
že muj mili od večara ľeži chori.:]