Čieže to pachoľa v noci blúdi

1.
[:Čieže to pachoľa v noci blúdi,:]
[:čo dobrích ľudí zo sna budí.:]

2.
[:Čieže bi bolo? Kalinovie.:]
[:Choďí popod oblok Maľinovie.:]

3.
[:Či spíš, Anička, či ma čuješ?:]
[:Či mňa, Jaňíčka, zamiluješ?:]

4.
[:Ej, ňespím, ňespím, len ťa čujem,:]
[:len ťa Jaňíčka zamilujem.:]