Nemám, nemám, de bych vzala

1.
Nemám, nemám, de bych vzala,
ztratela som, ked som žala.
Ked som žala čočovičku,
[:ztratela som polovičku.:]

2.
Nestaraj sa, milý brachu,
najdeš hu tam vedla hrachu,
Vedla hrachu položenú,
[:jako čerta naježenú.:]