Toto je tá cesta pod tý vinohrady

1.
Toto je tá cesta pod tý vinohrady,
kde som já chodjéval k miléj na vohlady,
ej, k miléj na vohlady.

2.
Ked som já chodjéval, chodjévali šeci;
ked som já zanechal, zanechali šeci,
ej, zanechali šeci.

3.
Ked som ja chodjéval, bol chodníček plný,
ked som já zanechal, chodja po nem kravy,
ej, chodja po nem kravy.

4.
Toto je ten prsten, čo mi milá dala,
musím jéj ho vrátit, aby neplakala,
ej, aby neplakala.

5.
Toto je ten ručník, čo mi milá dala,
musím jej ho vrátit, aby neplakala,
ej, aby neplakala.

6.
Vrát mi, milý, dary, čo som ti dávala,
pokál nám naša verná láska trvala,
ej, verná láska trvala.

7.
A já ti ich vrátim, a já ti ich nescem,
šuhaj som slobodný, obrátim sa, de scem,
ej, obrátim sa, de scem.