Pekne kvitne stolistová ružička

1.
Pekne kvitne stolistová ružička,
ešte krajšie kvitne mojej milej tvárička.
[:Keď sa na ňu pozriem, pekne sa mi usmeje,
šej, haj, to je verná láska, túžba, nádeje.:]

2.
Keď som k vám chodieval cez ten hájiček,
spevom ma sprevádzal každé ráno sláviček.
[:Keď som k vám chodieval, tys ma nemala rada,
šej, haj, keď som ťa miloval, ničs mi nedala.:]

3.
Banuj, ďiouča, banuj, máš čo banovať,
mala si frajera, už ho viac nebudeš mať.
[:Hubičku si dala otcovi aj materi,
šej, haj, keď ťa odvravali, že som chudobný.:]