Ňiže ľipki, A ti moja kamarátka ňever ňikemu

Ňiže ľipki
Terchová, Horné Považie

1.
Ňiže ľipki, više ľipki, ňiže jaseňa,
pojme milá, pojme milá, pojme do sena.
[:Čo bi ja tam robela, mamka bi ma dobila, (vibila)
ňiže ľipki, više ľipki, ňiže jaseňa.

2.
Otvorže mi tvoje humno, veľka je zima,
už ma ňigdo ňezahreje ľen tva perina.
[:Ja ťa veľmi milujem, teras ťi to slubujem,
len mi otvor, moja mila, lebo zahiňem.:]

3.
Ja ťi dvjerka ňeotvorim, bo si falošní,
s perinu ťa ňezahrejem bo si neverní.
[:S inu som ťa viďela, perinu ťa prikrila,
ja ťi dvjerka ňeotvorim, ňech ťi je zima.


iný text:

A ti moja kamarátka ňever ňikemu
Terchová, Horné Považie

1.
A ti moja kamarátka ňever ňikemu,
aňi svojmu frajerovi najverňejšemu.
[:Mláďeňec je jako pes, pomiluje iďe preč,
iďe k jednej, iďe k druhej, robí z ňej posmech.:]

2.
A ti moja kamarátka ňever ňikemu,
aňi svojmu frajerovi najverňejšemu.
[:K jednej iďe cez dvere, proťi druhej sa smeje,
žiaden človek o ňem ňevie, kerú miluje.:]