Píšťalôčka píska

1.
[:Píšťalôška píska, každý svoju stíska:]
[:aj my sa budemo, aj my sa budemo, koď sa zoberiemo.:]

2.
[:Píšťovka pískala, pravdu povedala,:]
[:že milá milýho, že milá milýho verne milovala.:]

3.
[:Píšťalôška píska, otec mater stíska:]
[:aj my sa budemo, aj my sa budemo, koď sa zoberiemo.:]