V Betleheme

Hudba a text: Pavol Knapo
vianočná

1.
V Betleheme, svätej zemi, slnko sa skláňa.
Na výšinách ponad mesto súmrak sa vkráda.
[:Pod pahorkom je maštaľ, kamenná je a chladná.
Tam sa stádo s pastierima túli do rána.:]

2.
Ten vianočný večer hviezda svietila jasná.
V tej maštaľke kľačí žena nebesky krásna.
[:Na rukách má dieťatko zavinuté naľahko.
Na slamu ho tam ukladá až zaspí sladko.:]

3.
Spi tu, malé Jezuliatko, Božské dieťatko,
v pokoji tu odpočívaj a snívaj sladko.
[:Spievajme si tichúčko až nás cíti blízučko.
Lebo je tu medzi nami iba krátučko.:]

4.
V tejto tichej, svätej noci narodil sa Pán,
Vykupiteľ tohto sveta, zostúpil on k nám.
[:V maštaľke On sladko bdie, celý svet sa to dozvie.
Na oslavu Ježiškovi táto pieseň znie.:]