Vianočný zvon

Hudba a text: Pavol Knapo
vianočná

1.
Vianočný zvon, srdce je v ňom,
nesie sa jeho hlas celým svetom.
[:Hlasne on znie, oznamuje,
že sa dnes narodí Ježiš Panne.:]

2.
Narodí sa nám Spasiteľ,
prorokmi hlásaný Vykupiteľ.
[:Anjel z neba podal tú zvesť,
že bude zoslaný na zem z nebies.:]

3.
Svätý Jozef aj s Márijú
hľadajú príbytok na noc chladnú.
[:V tej maštaľke vedľa stáda
rozhodli prečkať noc až do rána.:]

4.
Z neba už znie anjelov hlas,
že sa nám narodil dnes Mesiáš.
[:Hlasne trúbia, oznamujú,
dávajú na známosť tú novinu.:]

5.
V tej maštaľke, v slame, sene,
leží tam dieťatko narodené.
[:Zoslal ho Pán túto noc k nám,
je to náš Spasiteľ a zeme kráľ.:]