Zajmajce pastýri

1.
Zajmajce pastýri, požeňeme spolu,
budzeme napájac pod zeľenú horu.

2.
Pod zeľenú horú koňe vodu píjú,
merkuj sa Janíčko, až ca nezabíjú.

3.
Čo by ma zabiľi takí dva chrobáci,
kedz ma nezabiľi na vojňe vojáci.

4.
Na vojňe vojáci maľované dzeci,
nejedna guľička ponad ňe preľecí.