Sedzí dzievča sedzí

1.
Sedzí, dzievča, sedzí v tom zeľeném dubí,
[:švárny šuhaj povedal, že sa jemu ľúbi.:]

2.
A von si hu pojal za jej pravú rúčku,
[:a von si hu doviedol na zeľenú lúčku.:]

3.
Na zeľenú lúčku, dze najvajčia tráva,
[:aby mu jeho milá v hlávke pohľadala.:]