Preľecel sokol

1.
Preľecel sokol z bučka na topoľ.
[:Sadnúl na jedľičku,
zahral na strunečku,
rozveseľil dvor.:]

2.
Ej, milá, milá, sokol ca volá,
[:abys´ k nemu prišla,
jak si neje pyšná,
sama jedziná.:]

3.
Vona neprišla, poslala posla.
[:Choj, ty, milý posľe,
vykonaj to slušne
jako já sama.:]