Povej vjeter po doline

1.
Povej vjeter po doľiňe,
[:moja krása ľen tak hyňe.:]

2.
Moja krása aj sloboda,
[:ľen tak hyňe jako voda.:]

3.
Biela ruža rozkvitala,
[:mamka céru zapľetala.:]

4.
Nezapľetajce ma tuho,
[:ňebudzem já vaša duho.:]