Mladší brater

1.
Mladší brater z vojny šiel,
[:jeho sestra vyšla ven.:]

2.
Ach, sestrička, sestra má
[:jak sa moja milá má?:]

3.
Tvá milá sa dobre má,
[:v klášteri je zavrená.:]

4.
Trikrát klášter obešól,
[:svojéj miléj nenašól.:]

5.
Len na jedno okjanko,
[:čo v ňom spalo srdénko.:]

6.
Spíšli milá, či čuješ?
[:Či ma verne miluješ?:]

7.
Nespím, já ca počujem,
[:já milovac nebudzem.:]

8.
Vrác mi, milá, ty dary,
[:čo sme si spolu dali.:]

9.
Trošku som hých rozdala
[:a trošku darovala.:]