Laštovienka čiká

1.
Laštovienka čiká, zdá sa mi, že svitá,
[:a vone bielý dzeň, dze koníčky nájdzem.:]

2.
Zašli mi kone mé za hory zelené,
[:choj mi milá pre ne, bolia ma nvošky mé.:]

3.
Koníčky, koníčky hľadajú vodzičku,
[:koníčky vodzičku, šuhaj frajérečku.:]