Kopanice, vŕšky, hole

1.
Kopanice, vŕšky, hole,
nebudzeš ty dzievča moje.
[:Hej, nebudzeš mi rozkazovac,
ani krpce oškrabovac, jeden raz.:]

2.
Jeden cigáň dach obíjal
a druhý sa naňho dzíval.
[:Hej, zlomila sa pod ním lata
a ten cigáň škrob do blata, jeden raz.:]

3.
Nebuj, dzievča, nebuj pyšné,
poj obierac se mnú višne.
[:Hej, neobanuješ tú chvíľu,
čo si posedzíme spolu, jeden raz.:]

4.
Kedz ma voláš, pôjdzem skúsic,
len mi musíš dzievča sľúbic.
[:Hej, že sa mi budzeš venovac,
až si mám na čo spomínac, jeden raz.:]