Kedz sa mvoj miláček na vojnu bral

1.
Kedz sa mvoj miláček na vojnu bral,
prišól pod okianko, smutne volal.
[:Stávaj hore milá, holubienka sivá,
už sa já na vojnu odebierám.:]

2.
Podaj mi má milá trochu vody,
ľebo ma za tebú srdco boľí.
[:Vody mu podala, horko zaplakala,
miláčkove líčka pobozkala.:]

3.
Pozri sa má milá dolu dvorom,
pozri sa má milá za mým koňom.
[:Jak ma pekne nese, aj ma preč odnese,
a už ma Milko má neprinese.:]