K horám slunenko

1.
K horám slunenko, k horám,
dávno na teba volám,
aby si sa bralo k horám.

2.
K ľieskám slovensko, k ľieskám,
dávno na teba tľieskám,
aby si sa bralo k ľieskám.

3.
K lúkám slunenko, k lúkám,
dávno na teba kukám,
aby si sa bralo k lúkám.