Chovajce ma mamko

1.
[:Chovajce ma mamko, dzievku do vydaja,:]
[:jako sce chovaľi volky do predaja.:]

2.
[:Volky sce chovaľi drobnú zaceľinú,:]
[:a mňa vychováce chľebom aj slaninú.:]

3.
[:Trebárs´ som aj zašubraná jarka,:]
[:aľe já nepôjdzem za mrcha šuhajka.:]