Hora, hora, bukový chrást

1.
[:Hora, hora, bukový chrást,:]
[:héj, pomvož, Bože, niečo urkásc.:]

2.
[:Ľebo kone, ľebo voly,:]
[:héj, ľebo dzievča po méj vóľi.:]

3.
[:Kone, voly do maštaľe,:]
[:héj, švárné dzievča do posceľe.:]