Ej, hora, hora

1.
Ej, hora, hora, zeľená hora,
[:chtože ma, Bože mvoj, z tej hory volá.:]

2.
Volá ma volá frajerka moja,
[:poj ke mňe šuhajko, sama som doma.:]

3.
Sama som doma, naši v kosceľe,
[:poj ke mňe šuhajko, poj do posceľe.:]

4.
Ba veru nejdzem, ňeňi mi vôľa,
[:najprv si napasem vraného koňa.:]

5.
Koňa napasem, domvo dovezem,
[:už ca já mvoj milý, už ca já ňechcem.:]