Čože je to za zeľená tráva

1.
Čože je to za zeľená tráva,
po tom našjem dvore rozestlaná.
[:Zaceľinka za zeľenú brezú,
už to dzievča od mamičky vezú.:]

2.
Vezú, vezú na zlatém kočári
a ten koník pekne osedlaný.
[:A ten koník preveseľe skáče
a to dzivča prežalostne plače.:]

3.
Neplač, dzievča, moje potešenie,
kúpim ci já dvoje obľečenie.
[:Dvoje krpce, dvoje obľečenie,
neplač dzievča, moje potešenie.:]