Dětičky jděte už spát

Hudba a text: František Blahník

1.
Na konci města, co končí ulice,
před dětmi táta skrývá svůj žal,
zapadlá cesta, chladná je světnice,
nemá co dětem do úst by dal.
On ví, že k žití je třeba i kousek tvrdého chleba.
Líbá své dětičky stírá jim slzičky
a pak jim dobrou noc přál.

Trio:
Dětičky jděte už spát, tatíček musí jít hrát,
v hospodě čekají lidičky, na jeho smutné písničky.
(když práci nedá nám fabrika, uživí nás harmonika.)
Dětičky jděte už spát, nechte si o štěstí zdát,
snad ráno přijde váš tatíček a přinese na chlebíček.

2.
Hospoda zpívá, smutně i vesele, bolí však tátu jeho srdce,
slzičku skrývá, na groš když nesměle natahuje své shublé ruce.
Uprostřed hluku a křiku vezme v klín svou harmoniku.
Srdce všech roztaje, když tiše zahraje, vzpomínku na děti své.