Na hore fták

vajčovská

1.
Na hore fták, ve voďe rak,
ve voďe ribečka, poj se mňu milučka,
pôjďeme spať, pôjďeme spať.

2.
Ona šepce, že ma ňechce,
že mi prsťeň vráťi, ode mňa sa straťi,
pôjďe ďe chce, pôjďe ďe chce.