Hore od Poľany

Priechod, Horehronie

1.
[:Hore od Poľany chodňíček krvavý,:]
[:všetko ľudia vravia, že to z mojej hlavy.:]

2.
[:Ňie to z hlavy mojej, aľe z bračokovej,:]
[:čo ju dorúbaľi pri frajerki mojej.:]

3.
[:Frajerôčka moja, ty o mňa ňestojíš,:]
[:keby mňa zabiľi dvierka neotvoríš.:]

4.
[:Frajerôčka moja, ty si moja zrada,:]
[:keby mňa zabiľi, bola by si rada.:]