Počuo že ja do kostola pôjďem

Čierny Balog, Pohronie

1.
Počuo že ja do kostola pôjďem,
keď si ja zas frajerki ňenájďem,
[:obzerám sa všaďe po kostoľe,
či ňevidím poťešeňa moje.:]

2.
A keď ja ju v kostoľe ňenájďem,
potom si ja do susedou zájďem,
[:u susedou je pekná Aňička,
to mi buďe po vôľi žeňička.:]