Ešte raz sa ja misím pozrieť

1.
Ešte raz sa ja misím pozrieť
po tom našom poli,
neviem kedy zasek budem môcť
po ňom sa prechodiť,
[:moje oči sa viac nebudú kochať takej kráse,
neuvidím ja viac nad nimi to nebo belasé.:]

2.
Zanahám ja starý rodný dom,
priateľov, aj známych,
zanahám ja už aj ďjioučence
v tom slovenskom kroji,
[:nebudem mať možnosť počúvať naše piesne starie,
čo ich budú večer spevávať naše ďjiouke švárne.:]

3.
Preto si ja teraz zaspievam
naše piesne starie,
budú ony pre mňa znamenať
radosti, aj žiale,
[:keď ich budem spievať každý deň, budem ako doma,
budem myslieť, že ma počúva drahá mamka moja.:]