To banátskô šíre poľe

1.
To Banáckuo šíre poľe,
to je peknuo polečko,
tam kde Dunaj Tisu ľúbi,
prevíja sa žitečko.

2.
Tam aj sokol na výšinách,
slobodňe sa prevíja,
každý človek v cudzom svete,
ľen rodný dom spomína.

3.
Od Dunaja širokýho,
až po Kriváň vysoký,
ninto kraja krásnejšieho,
čo prejdeš svet široký.