V Bistrici na rínku

Čierny Balog, Pohronie

1.
V Bistrici na rínku, krčmárka bohatá,
[:mala jona štvrťku striebra,
tri merice zlata, tri merice zlata.:]

2.
Krčmáročka naša, daj nám prenocovať,
[:či bi zme mi tu ňemohli
do rána tancovať, do rána tancovať.:]

3.
Prenocovaď ňedám, zatancovať vám dám,
[:žebi som ja tu ňeprišla,
jo gazdovskú podaň, o gazdovskú podaň.:]

4.
Tá naša krčmárka, tá veselo skáče,
[:počkajťe vo, zajtra ráno n
at sebou zaplače, nat sebou zaplače.:]

5.
Kamráťi moji, dobrí pozor dajťe,
[:čo vám buďem pretspevovať,
fšetko vikonajťe, fšetko vikonajťe.:]

6.
Kamaráťi moji, masťe piľku v loji
a prepíľťe troje dverí,
do zadňej komori, do zadňej komori!

7.
Kamaráťi moji, poťe von s komori,
[:veť tam ňeostalo,
iba horkej soľi, iba horkej soľi.:]

8.
Koňíček muoj vrani na dvore sa spína.
[:Kamaráťi moji verní,
to planá novina, to planá novina.:]

9.
Kamráťi moji, horami, dolami,
[:ľebo náz už budú chitať
bistrickí žandári, bistrickí žandári.:]