Ježiš śe narodzil

vianočná

1.
Ježiš śe narodzil, Ježiš mali,
z laski śe narodzil, nam je dani,
[:pastire, valasi śe klaňaju,
chvala mu, slava mu, tak śpivaju.:]

2.
Vitaj medzi nami sinku mali,
pribitek sme ci už prichistaľi,
[:v maštaľke, v jašľičkoch uloženi,
ľeži Ježiš mali narodzeni.:]

3.
Zahrajce na harfe na citare,
na truboch, na bubnoch, na fujare,
[:chvala mu, slava mu zašpivajme,
že sa nam narodzil radosť majme.:]


alebo:
Ježiš sa narodil
vianočná

1.
Ježiš sa narodil, Ježiš malý,
z lásky sa narodil, nám je daný.
[:Pastieri, valasi sa klaňajú,
chvála mu, sláva mu, tak spievajú.:]

2.
Vitaj medzi nami synku malý,
príbytok sme ti už prichystali,
[:v maštaľke, v jasličkách uložený,
spí anjelik malý, narodený.:]

3.
Zahrajte na harfe na citare,
na trúbach, na bubnoch, na fujare,
[:chvála mu, sláva mu, zaspievajme,
že sa nám narodil radosť majme.:]