Uvíznul forman

1.
Uvíznul forman, uvíznul forman,
mezi dolinami, aj, mezi dolinami.

2.
Svítí mu milá, svítí mu milá,
dvůma laterňami, aj, dvůma laterňami.

3.
Nesviť ně milá, nesviť mě milá,
dvůma laterňami, aj, dvůma laterňami.

4.
Svítí mě měsíc, svítí mě měsíc,
aj, aj, s hvězdičkami, aj, aj, aj, s hvězdičkami.