Tulalo sie tulalo

Frydman, Poľsko

1.
Tulalo sie, tulalo, tulalo, to cyrwone jablusko,
jaze mi sie stulalo, stulalo, mojyj milyj na lózko.

R:
Nie jedyn, nie dva, ani trzy, nie styry, nie piync, ani seś,
[:wybiyroj se, mój Janicku, ftorom fces.:]

2.
A kied ty mnie rada mos, rada mos, rada mos,
poprzedoj ty co ty mos, co ty mos, co ty mos.

3.
Sprzedoj suknie zielonom, zielonom, zielonom,
za gorzolke cyrwonom, cyrwonom, cyrwonum.

4.
Sprzedoj konie i woly, i woly, i woly,
kie jo przydym s tyj wojny, s tyj wojny, s tyj wojny.


(fonetický prepis
Tuľalo še tuľalo

1.
Tuľalo šie, tuľalo, tuľalo, to cyrwone jablusko,
jaze mi šie stuľalo, stuľalo, mojyj milyj na lózko.

R:
Ňie jedyn, ňie dva, aňi třy, ňie štyry, ňie piynč, aňi séš,
[:wybiyroj se mój Janňicku ftorom fces.:]

2.
A kied ty mňie rada mos, rada mos, rada mos,
popředoj ty co ty mos, co ty mos, co ty mos.

3.
Spředoj sukňie žieľonom, žieľonom, žieľonom,
aa gořolke cyrwonom, cyrwonom, cyrwonum.

4.
Spřzedoj koňie i woly, i woly, i woly,
kie jo přydym s tyj wojny, s tyj wojny, s tyj wojny.